Tilbud!
Kristendom

Tro som option

Bookmark and Share
Af Hans Joas

Fører modernisering til sekularisering? Fører sekularisering til moralsk forfald? Nogle betragter religion som et levn fra fortiden. Med modernisering og fremskridt har religionen mistet sin betydning og samfundet er blevet til et bedre sted. Andre ser derimod religion som grundlaget for moral og et værn mod opløsning af et velfungerende samfund.

Hans Joas undersøger den tilsyneladende modsætning mellem modernisering og religion, som i generationer har domineret de akademiske såvel som intellektuelle diskussioner. Han peger i stedet for på en mere frugtbar dialog, hvis man tager afsked med de konventionelle opfattelser af forholdet mellem tro og ikke-tro.

Hans Joas er Ernst Troeltsch Professor i religionssociologi ved Humboldt Universitet.

Bogen kan købes hos din lokale boghandler.

kr 275.00 kr 199.00