Er du forfatter

Bookmark and Share

Hvis du er interesseret i at skrive og få udgivet en bog, kan du nedenfor læse en vejledning til, hvordan vi gerne vil modtage udkastet til din bog.

Vi modtager naturligvis også hele og halve manuskripter, men ved halve manuskripter skal du supplere med de relevante punkter i vejledningen.

Titel
Det kan blot være en arbejdstitel. Men titlen skal gerne give en så klar som mulig indikation af din bogs fokus og indhold.

Synopsis
Dette bør være en præcis introduktion – måske en halv side – som beskriver bogens temaer.

Udkast
Dette bør arrangeres under bogens forskellige kapitler.
Beskriv hvert kapitels indhold, og vis hvordan bogens ide og argument udvikler sig.

Forfatteren
Hvis din bog hovedsageligt  henvender sig til et akademisk publikum, må du  gerne vedlægge et kort CV samt en liste over tidligere publikationer.

Markedet
Giv et oprids af markedet og læseren, som bogen henvender sig til.
Hvis du mener, at bogen egner sig specifikke kurser, må du gerne supplere med detaljer.

Konkurrence
Hvis der er andre bøger om samme emne, som måske er i konkurrence med din, vil vi gerne høre om dem, og om hvordan din bog adskiller fra konkurrencen.

Dato for aflevering
Giv et bud på, hvornår du, realistisk set,  kan aflevere et færdigt  manuskript.

Udkast, hele og halve manuskripter sendes til redaktion@forlagetthp.dk VI kvittererer ved modtagelsen, og giver en indikation på, hvornår vi vender tilbage med et svar.